Konzultace a příprava na zkoušky

HPZ Karate, stejně jako většina oddílů karate v ČR připravuje své cvičence na zkoušky STV (Stupně Technické Vyspělosti). K těmto zkouškám je vždy přistupováno tak, že trenér HPZ, zároveň zkušební komisař přizývá přísedící zkušební komisaře z Českého svazu karate, aby tak byla zajištěna maximální transparentnost a kvalita výsledků zkoušek.

Jelikož zkoušky STV v HPZ Karate nejsou snadné, nabízí HPZ i pro cvičence v jiných oddílech konzultace a přípravu formou individuálního tréninku.

Příprava na zkoušky spočívá v analýze aktuálního výkonu a znalostí zkoušeného a následně formou doporučení přistoupení k vlastnímu cvičení. Z tohoto doporučení by byla zřejmá i lhůta po kterou je třeba věnovat se cvičení a v jaké intenzitě.

Výsledkem takové konzultace je vždy po jejím kompletním zakončení doporučení zda se zkoušek na daný technický stupeň účastnit nebo ještě sečkat na další období zkoušek.

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00