Zkoušky

HPZ Karate usiluje o kvalitní karatisty, proto ke zkoušce na vyšší stupeň STV budou doporučování ti, kteří budou dostatečně připraveni.  K tomu je zapotřebí splnění jak podmínek technických tak fyzických.

Příkladně je obtížné v současných podmínkách udělit hnědý pás dítěti, kterému je 8 let. Na druhou stranu existují talentovaní jedinci, kteří svou pílí a chováním mohou dosáhnout vyšších technických stupňů v relativně krátké době. Nicméně jakkoli dítě může být šikovné, pro dosažení vyšších pásů se očekává určitá fyzická síla a obratnost, bez které se takový technický stupeň neuděluje.

Na každý technický stupeň jsou ve zkušebním řádu požadovány techniky, které cvičenec musí ovládat, ba co víc, předchozí techniky musí stále zdokonalovat.

Na udělení vyššího technického stupně se nijak nevztahuje vzdělání a výsledky ve škole, ani známka z chování na tuto skutečnost nemá vliv. Avšak při dosahování vyšších technických stupňů lze důvodně očekávat, že případné kázeňské potíže budou postupně eliminovány, jelikož se spolu s těmito stupni přichází ke slovu také vlastní filozofie Karate-dó.

Ke Karate dó se váže přísný žebříček hodnot, složený jak z empatie, otevřeného srdce, síly ducha, úcty k tradicím, přátelství a získání citu a respektu k životním hodnotám, tak uznávání autorit (přesvědčení trenéra HPZ karate).

Vracím se opět na samotný začátek. Karate je v první řadě cvičení vlastního já. Trenér může jen ukázat cestu a pomoci vám nalézt dveře do další "dimenze vlastního já". Těmi dveřmi však musíte projít sami. Od prvního pozdravu k černému pásu vede dlouhá cesta, ale věřte, že stojí za to ji projít.

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00