Zkušební řád

HPZ Karate vede zkoušky dle platného zkušebního řádu Českého svazu karate. Aby všichni cvičenci měli k tomuto dokumentu přístup, je uveden i zde.

 Je pravda, že nový zkušební řád je náročnější než bylo počátkem 90 let, ale to je v pořádku. Náročnější techniky a přísnější pravidla vedou k dokonalejší technice.

Každý, kdo se chystá na zkoušky v HPZ karate by měl zkušební řád na svůj technický stupeň dokonale ovládat jak technicky, tak již od 4. KYU nazpaměť. Pro představu je zde krátké video, které může sloužit jako návod za jakých podmínek lze v HPZ Karate složit zkoušku.