HPZ a karate

Krátce o karate

Karate, jedna z nejúčinnějších forem boje beze zbraně, vzniklo v Asii. V dnešní době mnoho škol bojových umění diskutuje, zda lze karate stále považovat za nejúčinnější formu bojového umění. Ať už jsou závěry těchto diskusí jakékoli, skutečnost je taková, že karate je jedním z prapůvodních bojových umění, které poskytuje základní principy a prvky jiným, modernějším formám boje beze zbraně. Jedná se tedy o samotnou podstatu boje beze zbraně v jedné z jeho nejčistších podob. Jakkoli jsou počátky karate opředeny různými legendami, současné učení se důvodně domnívá, že samotné počátky karate sahají až 2000 let do historie. Vývoj karate byl vždy postaven na principu umění boje neozbrojeného proti ozbrojenému, slabšího proti silnějšímu, v jeho původním pojetí lze říci utlačovaného proti utlačovateli. Jeho moderní forma, jak ji většinou známe dnes, se začala rozvíjet v počátcích 20. století, kdy na slavnosti bojových umění v Kjótu předvedl ukázku okinawský učitel Gičin Funakoši, který je zakladatelem školy Shotokan karate.

Tato ukázka na obecenstvo zapůsobila natolik, že byl požádán, aby zůstal v Japonsku a vyučoval karate. Zde vychoval celou řadu následovníků a jeden z nich (v druhé řadě), japonský Mistr Hideo Ochi, vycvičil a udělil první oficiální mistrovské stupně v České republice. Mezi jejich první nositele patřil mistr Jiří Fuchs (nositel 6. Danu), který byl trenérem mnoha lidí a úspěšných závodníků v České republice. Zakladatel oddílu HPZ karate, David Sirový, měl tu výsadu u pana Jiřího Fuchse také cvičit a být jeho žákem prakticky až do jeho smrti.

Použití karate jako sebeobrany

Karate je třeba vnímat nadále jako bojové umění a oddíl HPZ karate na tuto tradici navazuje. Jde o vynikající sebeobranný, ale i útočný systém, s jehož tréninkem je možno začít od 6 let a vlastně kdykoli. Říká se, že žáci karate jsou vázáni nepsaným pravidlem, že karate nesmí být použito v reálném životě. Tuto legendu bych rád upřesnil.

Každý zodpovědný trenér karate, který se karate věnuje náležitý čas a dosáhl náležité úrovně technické i duševní své žáky učí tak aby po dosažení vyšších technických stupňů, kdy se pro člověka neznalého bojových umění stávají nebezpečnými soupeři, byli pro společnost kladným přínosem. A zde se již hovoří o nastoupení tréninku s aktivací životní filozofie, známé pod názvem Karate Do. Pravda je, že tato část je na velice dlouhé diskuse a proto je v této sekci zmíněno jen pár postřehů.

Dobrý žák karate, tím méně jeho učitel, nikdy nepoužije umění karate k agresi. Na druhou stranu při obraně sebe sama nebo při obraně slabšího a utiskovaného a s ohledem na platnou legislativu a přiměřenost případného útoku, lze techniky karate použít. Ale pozor! I této situaci by mělo předcházet vyjednávání, pokud je to možné (názor trenéra HPZ karate).  HPZ karate se proto zaměřuje i na výchovný proces jako na součást tréninku již od ranného věku. A to včetně učení sebeovládání, úctě k sobě samému i k soupeřům, úctě ke každému, kdo v jakémkoli oboru lidské činnosti ovládá  více než my sami a od koho se tudíž můžeme mnoho naučit. Nakonec slovy Mistra Funakošiho: "Nezapomeň, že karate začíná a končí úctou všem".

Na druhé straně je třeba cvičence naučit osobní disciplíně, schopnosti překonávat překážky a umění neustupovat před křivdou či nespravedlností jakéhokoli druhu. Každou křivdu lze vnímat jako poučení a osobní obohacení, jak k  ní budoucně přistupovat a jak ji dále čelit a neopakovat. Při vší úctě k závodnímu karate, právě ono (vycházím jen z malého lokálního poznání a konzultací erudovaných přátel) jsou ideální příležitostí jak se naučit křivdě čelit.

Karate a život

Jde tedy o velmi široké spektrum, které tréninkový proces obsahuje. Cílem tréninkového procesu je vyrovnaný, sebejistý člověk, odolávající šikaně nebo jiné nespravedlnosti a křivdě a člověk lépe připravený na překážky, které život přináší. Silná osobnost, která je připravena pomoci všem kdo ji potřebují. Osobnost, která lépe rozeznává co je dobré a co špatné.

Každého kdo chce, aby on sám nebo jeho děti takovou osobností byli, aby dokázali chránit sebe i své blízké, aby byli fyzicky i duševně na vysoké úrovni, v oddíle HPZ karate rád uvítám.

 

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00