Karate pro děti

Trénink dětí je uzpůsoben tak, aby bylo cvičení zábavné. Tréninky jsou doplňovány různými hrami, které podporují obratnost a šikovnost. Cvičení je také rozšířeno o některé gymnastické prvky.

Rozcvička

V rámci rozcvičky se hraje například vybíjená, která učí nebát se rány míčem, umět jej zachytit, vyhnout se a získat potřebnou obratnost a přehled nad situací. Kdo neumí šplhat, naučí se to při našich rozcvičkách, stejně jako orientovat se a dělat kotrmelce nebo jiné gymnastické prvky při různých opičích drahách.

První rok v HPZ karate

Děti za první rok cvičení získají většinou povědomost o karate, naučí se základním technikám a katám, úspěšně složí zkoušky na bílý nebo i žlutý pás, případně se podívají na menší soutěž.

Získají ale velice cennou zkušenost a tou je otevření nového obzoru činností a možností, které jim karate budoucně přinese. Navíc zjistí, že jim jejich tělo umožňuje provádět pohyby, o kterých dříve netušily, že existují. Teprve pak přichází píle a zdokonalování. V neposlední řadě se děti setkají s autoritou, na kterou dosud nebyly zvyklé a za rok cvičení se stanou uctivějšími jak k sobě samým, tak i ke svému okolí a to formou nenásilnou, pouhým cvičením a důsledným dodržováním pravidel.

Pomoc rodičům

Pro rodiče žáku ZŠ Hornoměcholupská má HPZ karate výhodu v logistice. Tréninky jsou organizovány tak aby napomohly rodičům při vyzvedávání dítěte ze školní družiny. Rodiče tak získají čas na své záležitosti a přesun z práce bez nutnosti hledat zástup nebo se dotazovat nadřízených na možnost dřívějších odchodů, které ne zřídkakdy musí být nahrazovány. Cvičit se bude dvakrát (2x) týdně po dobu 1 hodiny. Pokročilí, kteří se budou účastnit soutěží, budou mít ještě ke svému cvičení zvláštní hodinu, závodní oddíl "A".

Začátečníci

Trénink začátečníků je úmyslně směrován na dřívější dobu, aby děti mohly ještě v rozumné době zvládnout domácí úkoly a přípravu do školy.  HPZ karate věří, že tímto krokem rodičům vyřeší dva dny v týdnu organizační záležitosti.

Jediné, co je třeba nyní učinit, je vyplnit přihlášku a zaslat na adresu info@hpz-karate.cz.

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00