Zkoušky

Netransparentnost a nesdílení informací většinou vedou k individualismu a to nebývá nijak prospěšné. V HPZ karate je možné vidět plán, kdy a jak lze dosáhnout na další technický stupeň (STV). Jedná se o orientační cíl, kterého leze postupem času dosahovat.

HPZ karate a kvalitní karatisté

HPZ Karate usiluje o kvalitní karatisty, proto ke zkoušce na vyšší stupeň STV budou doporučování ti, kteří budou dostatečně připraveni.  K tomu bude zapotřebí splnění jak podmínek technických tak fyzických.

Kdo tzv. udělá pásek

Příkladně je obtížné v současných podmínkách udělit hnědý pás dítěti, kterému je 8 let. Na druhou stranu existují talentovaní jedinci, kteří svou pílí a chováním mohou dosáhnout vyšších technických stupňů v relativně krátké době. Nicméně jakkoli dítě může být šikovné, pro dosažení vyšších pásů se očekává určitá fyzická síla a obratnost, bez které se takový technický stupeň neuděluje.

Na každý technický stupeň jsou ve zkušebním řádu vyznačeny techniky, které cvičenec musí ovládat, včetně těch předchozích. Ba co víc, předchozí musí stále zdokonalovat.

Na udělení vyššího technického stupně se nijak nevztahuje vzdělání a výsledky ve škole, ani známka z chování na tuto skutečnost nemá vliv. Avšak při dosahování vyšších technických stupňů lze důvodně očekávat, že případné kázeňské potíže budou postupně eliminovány, jelikož se spolu s těmito stupni přichází ke slovu také vlastní filozofie Karate-dó.

Pilíře hodnot

Ke Karate dó se váže přísný žebříček hodnot, složený jak z empatie, otevřeného srdce, síly ducha, úcty k tradicím, přátelství a získání citu a respektu k životním hodnotám, tak uznávání autorit (názor autora článku).

Vracím se opět na samotný začátek. Karate je v první řadě cvičení vlastního já. Trenér může jen ukázat cestu a pomoci vám nalézt dveře do další "dimenze vlastního já". Těmi dveřmi však musíte projít sami. Od prvního pozdravu k černému pásu vede dlouhá cesta, ale věřte, že stojí za to ji projít.