Zkoušky

HPZ karate věří, že každý cvičenec, který má za sebou náročnou technickou, psychickou i fyzickou přípravu a který se chystá zúročit své úsilí v podobě zkoušek na vyšší technický stupeň, očekává transparentnost celého procesu. Trenér HPZ karate každého cvičence zvlášť informuje o jeho vývoji, progresu a individuálně konzultuje podmínky, které je nutné splnit, aby bylo možno postoupit na vyšší úroveň. Tím může být nejen vylepšení konkrétní techniky, vyšší nasazení, ale i celková zdatnost, kondice, i psychická připravenost.

Pod vedením zkušebních komisařů SKIF

HPZ karate a kvalitní karatisté

HPZ karate usiluje nejen o kvalitní karatisty, ale zejména dobré lidi, a proto ke zkoušce na vyšší stupeň STV budou doporučování ti, kteří budou dostatečně připraveni.  K tomu bude zapotřebí splnění jak podmínek technických tak fyzických a psychických. Čím výše se cvičenec dostává, tím náročnější požadavky jsou na něj kladeny. Do vyšších kategorií v drtivé většině nepostupují problémoví jedinci, neboť samotná povaha náročných cvičení a požadavků je v kontraindikaci s problémovou povahou. Proto HPZ karate stále věří, že mistři bojových umění nebývají špatní lidé.

Kdo tzv. udělá pásek

Na každý technický stupeň jsou ve zkušebním řádu SKIF vypsány požadavky, které cvičenec musí ovládat. Zkušební řád popisuje jak nácviky sestav (kata), provedení technik kopů, krytů a úderů (kihon), i formu řízeného boje (yakusoku kumite), na vyšší stupně potom i volného boje (kumite).

Na udělení vyššího technického stupně se nijak nevztahuje vzdělání, výsledky ve škole, ani známka z chování na tuto skutečnost nemá vliv. Avšak při dosahování vyšších technických stupňů lze důvodně očekávat, že případné kázeňské potíže budou postupně eliminovány, jelikož se spolu s těmito stupni přichází ke slovu také vlastní filozofie Karate-dó.

Pilíře hodnot

Ke Karate dó se váže přísný žebříček hodnot, složený jak z empatie, otevřeného srdce, síly ducha, úcty k tradicím, přátelství a získání citu a respektu k životním hodnotám, tak uznávání autorit (přesvědčení HPZ karate).

Vracím se opět na samotný začátek. Karate je v první řadě cvičení vlastního já. Trenér může jen ukázat cestu a pomoci vám nalézt dveře do další "dimenze vlastního já". Těmi dveřmi však musíte projít sami. Od prvního pozdravu k černému pásu vede dlouhá cesta, ale věřte, že stojí za to ji projít.

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00