Plán a cíl

Cíle každého jsou výhradně individuální záležitostí a HPZ karate toto zcela respektuje. Zkušenosti trenérů zde jen nabízejí možnost, týkající se cílů dosahování vyšších technických stupňů.

Tento cíl je však velice relativní (proměnný a jak již bylo řečeno, individuální).

Hlavní část takového cíle je ovlivněna (mimo jiné) technickou připraveností cvičence a jeho schopnosti zvládnout techniku vynikajícím způsobem na daný technický stupeň. Dále jeho fyzikou kondicí, schopnosti předávat své poznatky nižším stupňům, orientací a znalostí jednotlivých technik a ovládnutí kata. V neposlední řadě zde hraje roli také povinná věková kategorie.

Další podmínky

Další podmínky stanoví jasně zkušební řád, například znalost požadovaného výčtu kata před žádostí o zkoušku na další technický stupeň.  HPZ karate tuto podmínku ještě rozšiřuje o praktické pojetí sebeobrany. A to v návaznosti na daný technický stupeň nejen v pojetí řízeného kumite, ale reálné situace.

Zkoušky

Pro účel představy o zvládnutí zkoušek na vyšší STV a jejich úspěšné zvládnutí HPZ karate prezentuje ideální časovou osu, za kterou (včetně splnění podmínek zkoušek) je možno projít úsekem od 9. Kyu až do kategorie DAN.

Už sám mistr Gičin Funakoši cvičil a trénoval po mnohých nocích, dnech, měsících i letech, než mu jeho mistr řekl, že jeho kata je v pořádku. I tak cvičil dále, než se tato zpětná vazba opakovala několikrát po sobě, před tím než přistoupil k žádosti o cvičení další kata.

Jakkoli jsou zkoušky věcí zkoušeného a dozorujícího zkušebního komisaře, věřte, že karate musí být ve vašem srdci. Dobrý a zkušený zkušební komisař, který je sám bojovníkem, dobrého bojovníka pozná. A pozná jej dobře z vašeho chování a z vašich pohybů. Nelze jej ošálit divadlem

HPZ karate vám tímto přeje při skládání zkoušek STV mnoho štěstí…

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00