Nábor

Nábor nových členů probíhá převážně prostřednictvím Burzy zájmových činností v ZŠ Hornoměcholupská. HPZ karate před touto událostí provádí reklamní akci, kde informuje o veškerých podstatných záležitostech. Pro případ doplňujících otázek je zde k dispozici kontaktní formulář, nebo výše zmíněná akce, kde je možné nového člena do oddílu HPZ Karate přihlásit.

Nábor nových členů probíhá od konce prázdnin do konce září, poté bývá ukončen a další členové se mohou hlásit až na další školní rok. Tato lhůta je vymezena, jelikož od samotného počátku začíná cvičení karate a nově příchozí po září už by nemusel stačit nastavenému tempu. Ve výjimečných případech lze akceptovat přihlášku až do října daného roku.

Proces náboru novách členů spočívá v následujících krocích:

  1. Vyplnit přihlášku a odeslat na e-mail david.sirovy@hpz-karate.cz a to nejpozději do konce září daného roku.
  2. HPZ Karate umožňuje novým zájemcům dva tréninky zdarma, aby si udělali představu o průběhu cvičení a měli tak možnost rozhodnout se zda budou, nebo nebudou pokračovat.
  3. V případě že se cvičenec rozhodne pokračovat, je nutné uhradit školné v dané výši, dále uhradit členskou známku Českému svazu karate, spolu s průkazem karate.
  4. V prvních měsících cvičení není vyžadován oděv pro karate (karate gi). Ten je nutný až v případě prvních zkoušek na stupeň technické vyspělosti (STV), což bývá většinou v lednu nadcházejícího roku. První STV je bílý pás. Do té doby postačuje standardní cvičební úbor, doporučováno je triko s krátkým rukávem, tepláky a tenisky do tělocvičny.
  5. Vše další potřebné se dozví cvičenec, resp. jeho rodič v náležitém období.