Semináře

Tato kapitola je určena nejen karatistům, ale také specifickým skupinám, kdy je využívána znalost a zkušenost HPZ karate pro různé požadavky.

Semináře, kterých se HPZ karate účastní, nebo plánuje účastnit, případně samo pořádat se týkají karate, pod kontrolou japonských mistrů. Zejména Mistrů Kanazawa (mladší), Miura a Murakami. Další semináře, které mají za cíl nejen narovnání tradičního karate do svých původních kolejí, ale i vzdělávání v oblastech zdravovědy, anatomie, první pomoci, dále orientace v terénu, i samotné japonštiny, budou příslibem, že HPZ karate bude i nadále generovat kvalitní, připravené a vzdělané cvičence.

Semináře, které HPZ karate plánuje, se nemusí nutně týkat jen jejich cvičenců, ale jsou dostupné veřejně. Ve spolupráci s Městskou částí Praha 15 jsou, respektive budou dostupné zdarma, nebo za minimální poplatek. Takové semináře jsou určeny zejména pro oslabené cílové skupiny, jako například senioři, maminky na mateřské a samozřejmě a vždy – děti.

Nízká cena, respektive nulová cena za takové společensko-sportovní události se může jevit jako neuvěřitelná. HPZ karate však nemá ambici na svých cílových skupinách vydělávat peníze. Její trenér se rozhodl karate sloužit, a proto takovéto služby veřejnosti považuje za samozřejmé. V případě, kdy bude seminář na téma první pomoc, pod vedením odborníků (lékařů), kde si každý bude moci prakticky vyzkoušet resuscitaci na ideálních pomůckách, HPZ karate předá dále do dalších životních situací tolik informovaných, kolik bylo návštěvníků semináře. Tedy tolik informovaných, kolik bude od té doby schopno zachránit jediný lidský život. Za toto nelze požadovat odměnu. A to je odměna pro HPZ karate.

Semináře bývají zaměřeny na sebeobranu, ale pojaty spíše vtipnou a ukázkovou formou, nežli aktivním tréninkem. Ale i ten je možný, ale je dobrovolný. Tímto si nakonec je možné zpříjemnit nejedno sobotní odpoledne a v rámci sousedských setkání pohovořit s přáteli. Toto vše HPZ karate provádí bez jakýchkoli politických nebo osobně prospěšných ambicí.

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00