Speciální semináře

Tato kapitola je určena specifickým skupinám, kdy je využívána znalost a zkušenost HPZ Karate pro různé kategorie požadavků a aktivit.

Například se jedná o cvičení a nácvik obrany pro pedagogické pracovníky, kteří mohou čelit ať už slovní nebo i fyzické šikaně ze strany dospívajících žáků. Taková skupina se soustředí vice na obranu a likvidaci fyzického útoku za použití asertivity a s přihlédnutím k povaze útoku a osobě útočníka jako takového. Zde se HPZ může pochlubit prvními reálnými tréninky učitelů v ZŠ Hornoměcholupská.

Druhou skupinou, kterou uvádím jako příklad může být procvičování již zkušených skupin, více zběhlých v bojovém umění. Pak se jedná více o dokonalejší provedení techniky, aby její účinnost byla maximální. Taková skupina se orientuje spíše na útočnou část bojového umění a usiluje více o dosažení maximálního efektu a to bez ohledu na povahu útoku nebo útočníka. Jako příklad HPZ Karate uvádí tréninky s vojáky AČR.

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00