SKIF Prague open

V roce 2018 se HPZ karate připojilo ke SKIF. Důvodem bylo mimo jiné nastavení kolegiálního partnerství trenérů HPZ karate a Karate Spartak Hradec Králové při společném studiu vysoké školy trenérské na pražské Fakultě Tělesné výchovy a sportu.

Hlavním ukazatelem této změny byla skutečnost technické garance, kterou SKIF přináší díky japonským mistrům, pod patronátem mistra Kanazawy, a s tím spojeného dalšího vývoje a zdokonalování. Od té doby HPZ karate začalo organizovat (ve spolupráci s vedením SKIF CZ) celorepublikové soutěže karate, s ambicí budoucí mezinárodní účasti.

SKIF vynikajícím způsobem standardizuje nejen zkušební, ale i soutěžní řád a narovnává tak rozptýlené karate do původního nastavení, originálního japonského směru a HPZ karate je poctěno, že toto může svou soutěží a přístupem podpořit.

V této části se dočtete vše podstatné k soutěžím SKIF Prague Open, organizované HPZ karate.

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00