Konzultace a příprava na zkoušky

HPZ Karate, stejně jako většina oddílů karate v ČR připravuje své cvičence na zkoušky STV (Stupně Technické Vyspělosti). K těmto zkouškám je vždy přistupováno tak, že trenér HPZ, zároveň zkušební komisař přizývá přísedící zkušební komisaře z Českého svazu karate, aby tak byla zajištěna maximální transparentnost a kvalita výsledků zkoušek.

Jelikož zkoušky STV v HPZ Karate nejsou snadné, nabízí HPZ i pro cvičence v jiných oddílech konzultace a přípravu formou individuálního tréninku.

Příprava na zkoušky spočívá v analýze aktuálního výkonu a znalostí zkoušeného a následně formou doporučení přistoupení k vlastnímu cvičení. Z tohoto doporučení by byla zřejmá i lhůta po kterou je třeba věnovat se cvičení a v jaké intenzitě.

Výsledkem takové konzultace je vždy po jejím kompletním zakončení doporučení zda se zkoušek na daný technický stupeň účastnit nebo ještě sečkat na další období zkoušek.