Zkoušky STV v HPZ Karate

HPZ Karate provádí zkoušky STV (Stupně Technické Vyspělosti) jako veřejné a provádí je 2x ročně po Novém roce, většinou na rozmezí ledna a února a těsně před koncem školního roku, většinou v polovině června.

Zkoušky v HPZ Karate jsou řízeny aktuálním zkušebním řádem Českého svazu karate a jsou strukturovány do čtyř hlavních kategorií:

  • Kihon (techniky na místě).  
  • Kihon Ido (techniky v postojích)
  • Kata (dle zkušebního řádu, minimálně 1+1, pro pokročilejší včetně Bunkai)
  • Praktické předvedení sebeobrany (vždy dle cvičených kata), může být kombinováno s Oyo Ido

Organizační struktura zkušební komise je stavěna vždy tak, že předsedající zkušební komisař je trenér HPZ Karate, který zná cvičence, ví o jejich silných i slabých stránkách. Jako přísedící přizývá vždy minimálně jednoho člena zkušební komise (nejméně 1. DAN) z Českého svazu karate.

 

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00