Kaligrafie

Stejně jako výuku japonštiny, ve spolupráci s paní Ishida, nabízí HPZ výuku kaligrafie. Kouzlo kaligrafie, která je uměleckým vyjádřením myšlenky nebo pocitu psanou formou orientální kultury, může odrážet jak tematické výjevy, momentální stav mysli a nálady, nebo úvahu. Kouzlo kaligrafie spočívá i v zastavení. Kde se snoubí náš evropský spěch a stres s chvilkou prožití japonského cítění a vnímání světa ve všech krásách, barvách i náladách a s aktivní účastí vnějších vlivů. Je pro nás pro Evropany ještě představitelné prožití takových chvil, kdy se s přítelem setkáme na procházce přírodou, nebo v zahradním altánku při čaji a hovoříme o společných tématech, například o historii, o vědě, o karate a probíráme do detailu veškerý náš společný zájem? Za doprovodu klidu a míru, reprezentovaných zurčením potůčku a zpěvu ptáků… Zde se zastaví čas, zde vznikají myšlenky a nálady. Naši japonští přátelé takovou filozofii ovládají již po celá staletí. Snad není nezbytné dokonale ovládat kaligrafii, přesto HPZ nabízí tímto článkem možnost zastavení a zamyšlení.

 Výuku kaligrafie, jako podpůrný produkt, který můžete ovládat, můžete jej pochopit, a nebo si jen nechat kaligrafií znázornit vlastní myšlenku. Pokud máte zájem o tuto službu, stačí jen vyplnit formulář a upřesnit zadání.

 

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00