Výuka

[mp_row]

[mp_span col="12"]

S ohledem na malý zájem o výuku, byl tento projekt dočasně pozastaven

HPZ Karate nabízí svým členům (i těm, kteří necvičí karate) možnost seznámení s japonskou kulturou a některými oblastmi vědění.  Pro tento účel HPZ Karate otevírá výuku japonštiny. HPZ Karate bude do budoucna usilovat o rozšíření své nabídky i o další oblasti například v umění, historii nebo jiný odbornostech, které nám Země vycházejícího slunce nabízí.

Net_teacher1Existuje mnoho škol, které nabízí bojová umění. Stejně tak existuje mnoho škol, které nabízejí vzdělání. HPZ tato dvě odvětví, jako první v České republice spojuje dohromady. Jde o tematické propojení dvou významných platforem, které mají společného jmenovatele. Tohoto jmenovatele už si každý nalezne sám, přesně podle toho co mu lépe vyhovuje.

HPZ je přesvědčeno, že každý bojovník, který karate vnímá jako součást svého života může být ještě kvalitnější, pokud rozumí přesně nejen nacvičeným pohybům, ale i jejich hloubce a významu. Proč by takový bojovník nemohl být schopen porozumět i psanému slovu v jeho originálním pojetí? Případně proč by takový bojovník neměl mít možnost číst originální texty starých mistrů a čerpat tak z dokonalého, nikoli ze zprostředkovaného, zdroje? Nakonec takto vzdělaný bojovník může být i sám autorem důležitých myšlenek a obohatit své okolí. Už kdysi zesnulý Gičin Funakoši připustil, že karate musí procházet vývojem. Věřím, že i myšlenky dávných mistrů mohou seznávat opakovanou konfrontaci s moderní dobou a být tak utvářeny, modifikovány nebo naopak zachovány a potvrzovány ve své originalitě mladými učiteli.

Stejně tak člověk, znalý japonštiny a kaligrafie, může být jako vynikající zahradník, který pěstuje bonsaje, jako kovář, vyrábějící tradičních katana, nebo krejčí, který šije tradiční kimona, se může pokusit pochopit význam slov mistra Gičina Funakošiho, který pravil: "Považuj své ruce a nohy za meče" a může se začít učit tradičnímu bojovému umění nebo sebeobraně. HPZ tuto možnost otevírá a do budoucna bude rozvíjet.

Kontaktujte nás - japonština

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00