Zkoušky v HPZ Karate

Zkoušky v HPZ Karate jsou řízeny platným zkušebním řádem Českého svazu karate. HPZ Karate při zkouškách klade důraz na efektivní provedení techniky a vždy před každou zkouškou klade zkoušeným na srdce, že se jedná o bojové umění, nikoli o nácvik sestav.

Zkouška v HPZ Karate je rozdělena do čtyř hlavních bloků:

  • Kihon (cvičení technik na místě)
  • Kihon Ido (cvičení technik a kombinací v postojích)
  • Kata (od 7. Kyu výše vždy nejméně 1+1, podle STV stoupá počet kata, včetně Bunkai)
  • Sebeobrana (praktická aplikace pro obranné účely), kombinované s Oyo Ido

Struktura zkušební komise je následující:

Předsedající zkušební komisař (trenér HPZ Karate) a nejméně jeden zkušební komisař (minimálně 1. DAN) z Českého svazu karate.

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00