Orientační program STV v HPZ Karate

Zkušenosti trenérů HPZ Karate nabízejí náhled na možnosti, kterým je možno se při tréninku přizpůsobit. Jedná se o plán a cíl, kterého lze v podmínkách českého karate dosáhnout.

Tento cíl je však velice relativní (proměnný a individuální). Cíl, který HPZ Karate představuje, je ideální a souvisí s mnoha faktory.

Hlavní částí daného cíle je ovlivněna technickou zdatností cvičence a jeho schopnosti zvládnout techniku vynikajícím způsobem na daný technický stupeň. Dále jeho fyzikou zdatností, schopnosti předávat své poznatky nižším stupňům, orientací a znalostí jednotlivých technik a ovládnutí kata. V neposlední řadě zde hraje roli také povinná věková kategorie (sebelepší karatista nemůže v HPZ Karate dosáhnout 1. DAN před dovršením 18 let).

Podmínky stanoví jasně zkušební řád Českého svazu karate, například znalost daného počtu kata před žádostí o zkoušku na další technický stupeň (a další podmínky).  HPZ Karate tuto podmínku od určitého technického stupně rozšiřuje o praktického zvládnutí sebeobrany. A to v návaznosti na daný technický stupeň ne jen v pojetí řízeného kumite, ale reálné simulované situace.

Tímto procesem HPZ Karate zajišťuje vhodnost a náležitost umění sebeobrany na daný technický stupeň.

Už sám mistr Gičin Funakoši cvičil a trénoval kata po mnohých nocích, dnech, měsících i letech, než mu jeho mistr řekl že jeho kata je v pořádku a může být připuštěn ke zkoušce. I přesto cvičil dále, než se tato zpětná vazba opakovala několikrát po sobě, před tím, než přistoupil k žádosti o cvičení další kata.

Pro účel představy o zvládnutí zkoušek na vyšší STV a jejich úspěšné zvládnutí HPZ Karate prezentuje ideální časovou osu, za kterou (včetně splnění podmínek zkoušek) je možno projít úsekem od 8. Kyu až do kategorie DAN.

Jakkoli jsou zkoušky věcí zkoušeného a dozorujícího zkušebního komisaře, věřte, že karate musí být ve vašem srdci. Zkušený zkušební komisař, který je sám bojovníkem, dobrého bojovníka pozná. A pozná jej dobře z vašeho chování a z vašich pohybů. Nelze jej ošálit divadlem...

HPZ Karate vám tímto přeje při skládání zkoušek STV mnoho štěstí...

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00