Sebeobrana pro seniory

Moderní doba umožňuje sdílení veškerých možných informací. Ne vždy je to příjemné, ne vždy se jedná o informace důležité, tím méně čtivé. Avšak některé informace jsou skutečně užitečné, například situace, že naši staří rodiče, dědově a babičky bývají občas tečem různých zájmových skupin takzvaných šmejdů, nebo ještě hůře terčem fyzického útoku.

Spolu s dětmi se jedná o oslabenou kategorii obyvatel. Tito lidé celý život pracovali a stavěli nám (svým dětem a vnukům) svět jak jej dnes máme. Je proto naší povinností zhostit se tohoto úkolu a postarat se o skupinu seniorů v rámci našich možností a dovedností.

HPZ Karate pro tento účel bude pořádat nebo pořádá zvláštní semináře, kde jednak informuje o bezpečnosti a přehrává reálné situace, jaké mohou nastat. Ukazuje na reálných příkladech jakou taktiku volit, pokud se člověk ocitne v té které situaci. A spolu s tím nacvičuje některé sebeobranné prvky.

Veškerou tuto činnost HPZ konzultuje s magistrátem a vždy usiluje o důvěryhodnost tím, že vyžaduje přítomnost některých z bezpečnostních složek, například Městské policie.