Sebeobrana pro dospělé

Stejně jako děti nebo senioři by se měli umět bránit i dospělí, tedy skupina osob, která je výkonná a silná, která většinou nebývá cílem útočníků.

Pokusili jste se někdy v letních měsících, kdy se krátí den (například v srpnu) ve 22:00 projít lesoparkem? Je tam poměrně velká tma, mezi stromy není vidět, občas cítíte závan dýmu, nebo alkoholový výpar.

Pokud nevíte jak to tam v takovou dobu vypadá, gratuluji, protože jste rozumní a volíte prevenci před zákrokem. Stejně tak i HPZ Karate vyučuje své žáky. že první pravidlo je vyhýbat se místům, kde hrozí případný útok nebo nebezpečí a nevyhledávat taková místa.

Z večerní zábavy se vracíme ve skupině, ideálně volíme odvoz z bodu ¨"A" do bodu "B", doprovázíme se navzájem a dohlížíme na to, že jsme v bezpečí a podobně.

Přesto se můžeme ocitnout v situaci, kdy je třeba aktivovat rezervy. Určitě se nám bude pohybovat po temné ulici s vědomím, že se umím ubránit, než se jen modlit abych nikoho nepotkal/a.

Můžeme se ocitnout v situaci, kdy naše umění docení jiný člověk, který je terčem útoku (a třeba i slovního) nebo dítě, které cestuje bez rodičů MHD, případně stařenka, které právě někdo vytrhl kabelku z rukou. Není třeba likvidovat takový útok silou, není třeba vystavovat sebe ohrožení života nebo zdraví (pokud se na to necítíme), je třeba být přítomen a být k dispozici jen svou přítomností jako opora druhému a případně předat potřebné informace orgánům činným v trestném řízení. Je třeba zajistit aby takový útok nepokračoval.

Pokud jsme dostatečně silní a zdatní, pak je možné uvažovat i o likvidaci takového útoku, jelikož to zpříjemní život nejen policii a mnohým budoucně ohroženým lidem (protože si zlosyn půjde na pár let sednout) ale i nám samým se zvedne sebevědomí a budeme více připravení bránit sebe a své okolí.

Proto HPZ pořádá semináře a školení sebeobrany pro rodiče svých žáků nebo pro své členy.