Příprava na soutěže

HPZ Karate připravuje své žáky na soutěže kata i kumite. Pro vyšší kategorie soutěží ve spolupráci s dalšími oddíly a s dalšími mistry a odborníky z dané oblasti. Příprava na soutěž může být volena formou semináře nebo intenzivního individuálního tréninku.

Individuální tréninky záleží vždy na společné úmluvě, nicméně podle zkušenosti trenéra  jsou organizovány do několika bloků, které budou zájemci upřesněny po dohodě.

Příklad takového bloku pro individuální přípravu kata:

Technická část, která osvětlí jak je na tom cvičenec s technikou kata (podle toho se aktivuje doplňující blok a rozšíří se cvičení)

  • je nutné "vyčistit" techniku, probíhá rozšíření bloku o potřebný čas (individuální a po konzultaci)
  • je nutné "předělat" špatně zažité techniky kata (v závislosti na délce cvičení a hloubce "poškozených" technik. HPZ Karate disponuje možnostmi konzultací kata na velice zkušené úrovně, které vedou účast na oficiálních mistrovství světa v karate. Přesto HPZ nabízí toto "vyčištění technik" maximálně do 1. KYU. Od 1. DAN výše se může jednat jen o konzultaci.
  • je nutné nabrat potřebnou fyzickou zdatnost nebo obratnost, například pro skok v Unsu, Kanku šo, Empi nebo jen Heian Godan.

Fyzická část, která ukáže na aktuální stav fyzické kondice cvičence. Tato bude následně diskutována a vedena tak, aby byla dosažena v rozumné době její maximální úroveň (podle toho bude dále upravován blok cvičení).

  • je nutné zajistit dostatečnou kondici, bude třeba přistoupit k pravidelnému dechovému cvičení až na anaerobní práh (většinou běh do kopce)
  • je nutné posílit horní / dolní končetiny a získat dynamiku úderu / kopu, stabilizovat postoj

Taková individuální příprava není snadná a může být časově náročná. Pokud cvičenec daný nápor vydrží a vytrvá, a pokud bude dodržovat poctivě veškerá doporučení a nařízení, která dostane od trenéra, je téměř jisté, že v dané kategorii dosáhne značného zlepšení.

Samo sebou nutnou podmínkou je zdraví cvičence a jeho maximální spolupráce. HPZ pro tento účel bude vždy požadovat lékařské potvrzení, že cvičenec takové cvičení zvládne.

Omezení služby:

V případě, že HPZ zjistí zatajenou skutečnost, zejména o zdravotním stavu cvičence, nebo v případě, kdy cvičenec z jakéhokoli důvodu s trenérem nebude spolupracovat, vyhrazuje si HPZ ukončit takovou výuku bez nároku na náhradu.

 

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00