Příprava na STV

HPZ Karate připravuje své žáky zkoušky stupně technické vyspělosti (STV).  Příprava na STV může být volena formou semináře nebo intenzivního individuálního tréninku. Příprava na STV cvičence, který není členem HPZ Karate, neprobíhá při standardní hodině karate. Stejně tak ani individuální příprava ¨člena HOZ Karate neprobíhá ve standardní tréninkové jednotce.

Příprava na STV spočívá v individuální výuce dle platného Zkušebního řádu Českého svazu karate. Příprava na STV je prováděna do 1. KYU, od 1. DAN a výše se může jednat jen o konzultace. HPZ Karate disponuje kvalifikovaným trenérem (4. DAN) udělen japonským mistrem, a stejně tak i mnohými kvalifikovanými mistry karate z Českého svazu karate jako kolegy, avšak k požadavku na přípravu na vyšší technický stupeň než 1. DAN HPZ přistupuje jen jako konzultant.

Individuální tréninky záleží vždy na společné úmluvě, nicméně podle zkušenosti trenéra  jsou organizovány do několika bloků, které budou zájemci upřesněny po dohodě.

Omezení služby:

V případě, že HPZ zjistí zatajenou skutečnost, zejména o zdravotním stavu cvičence, nebo v případě, kdy cvičenec z jakéhokoli důvodu s trenérem nebude spolupracovat, vyhrazuje si HPZ ukončit takovou výuku bez nároku na náhradu.

Kde trénujeme

Každé pondělí a středu
Oddíl C (začátečníci): 16:00 - 17:00
Oddíl B (pokročilí): 17:00 - 18:00
Oddíl A (závodníci): 18:00 - 19:00