Překlady z japonštiny do češtiny a naopak

Potřebujete zahájit korespondenci s Japonskem? Máte dopis od přítele z Japonska a potřebujete pomoct s překladem? Chcete poslat objednávku na japonské zboží, potřebujete vědět co se skrývá na webových stránkách v japonštině a nevíte jak dál?

HPZ Vám ochotně pomůže pochopit a přeložit text, který vás zajímá. Stačí zaslat objekt zájmu, sdělit jaká je vaše představa o čase, kdo je vaší protistranou aby bylo možno zvolit nejvhodnější rétoriku. V níže uvedených bodech je popsán celý proces jak to funguje:

  • Pošlete na uvedený kontaktní e-mail nebo formulář své zadání
    1. Text, který potřebujete přeložit. Jako Text je míněno počet stran A4 ve standardním fontu, velikosti 10, nebo samotný text, nepřesahující A4.
    2. Čas do kdy má být překlad vyhotoven
    3. Formu, kterou si přejete použít (jde o překlad dopisu příteli, nebo obchodního sdělení, nebo reakci výkonným úřadům)
  • Po analýze zadání obdržíte nabídku, na jejímž základě bude sepsána smlouva o překladu, nebo pokud je Text krátký, cenovou kalkulaci.
  • V případě, že Vám nabízená cena a podmínky budou vyhovovat, potvrdíte nabídku (stačí elektronicky) a HPZ vám zašle  překlad a údaje k platbě.
  • Po uhrazení částky, nebo po potvrzení přijetí faktury v domluveném termínu obdržíte překlad.

Omezení služby

Prosím věnujte pozornost tomuto odstavci. HPZ organizuje překlady pouze takového Textu, který není v rozporu se zákony žádné strany (která je účastníkem korespondence) a není v rozporu s dobrými mravy. HPZ nenese odpovědnost za to, jak bude s překladem dále nakládáno a jakým způsobem bude použit. Vznikne-li v důsledku použití překladu objednateli Textu jakákoli škoda, HPZ za ni nenese žádnou odpovědnost.