松濤館二十訓 (Ni džu kun)

松濤館二十訓 (Ni džu kun)

(Kniha se připravuje v tisku s nakladatelem)

Klíčové slovo pro každého, kdo se věnuje nejen Šótókan karate, ale zajímá se o Karate dó (o životní cestu bojovníka karate). Nejedná se o nic více, ale ani nic méně, než o samotná slova mistra Gičina Funakošiho.

A to v podobě, jak je vyslovil, jak nad nimi uvažoval a jak je sepsal pro nadcházející generace - pro nás všechny.

Pro ukázku HPZ prezentuje krátký úryvek a věří, že Vás zaujme k dalšímu čtení a hlubší studii mistrových slov. Slova 松濤館二十訓 (Ni džu kun) nejsou předmětem obchodních aktivit HPZ, neboť sám mistr usiloval o šíření karate po celém světě, a tudíž by nebylo etické na jeho slovech jakkoli participovat.

HPZ nicméně do doslovného překladu mistrových slov a nákladu výtisků investovalo nemalé prostředky, a proto je pro HPZ obtížné na svém webu mistrova slova veřejně publikovat. 

HPZ však nabízí pro tento účel váznou knihu, která obsahuje mistrova slova o Ni džu kun a také stručné informace o událostech, o kterých je HPZ přesvědčena, že byla mistrovi zdrojem k sepsání Ni džu kun  (bylo čerpáno z anglického originálu mistrovy autobiografie). 

Při překladu mistrových originálních myšlenek o Ni džu kun HPZ spolupracovala s japonským rodilým mluvčím s klasickým vzděláním, a proto je k dispozici také náhled na lingvistickou stránku věci. Mistr často používal archaických výrazů, a tudíž některé úryvky nemusí dávat pro čtenáře smysl, avšak každý kdo se karate zabývá, knize porozumí a - co je důležité - porozumí ji po svém a po svém se z mistrových slov může poučit a to je cíl HPZ - předat mistrova slova v původním znění, tedy poskytnout čtenáři (v přeneseném smyslu)  "surovinu" slova.

Z této pak každý čtenář může sám, a podle svého vlastního svědomí, vědomí a znalostí posoudit, co mistr Gičin Funakoši měl na mysli  a podle těchto slov se s nimi ztotožnit  a dále, tentokrát synchronizovaně, postupovat a předávat jeho učení dalším generacím karatistů.