FAQ

  1. Může začít cvičit karate kdokoliv ? Ano, karate může cvičit jak malé dítě, tak jeho babička. Vše záleží na daném jedinci. Cvičení karate je mimo jiné  proto tak krásné, že neometaje nikoho pohlavím, věkem ani handicapem.
  2.  Od kolika let je možné začít? Většina oddílů doporučuje začít od 6 let a je to tak správné. HPZ karate nicméně bere i 5 leté děti, ale je třeba si hned na počátku uvědomit, že takový cvičenec si chvilku počká na vyšší technické stupně.
  3.  Co jsou to technické stupně? Obecně řečeno se jedná o barevné pásky, které po úspěšném složení zkoušky na daný stupeň odlišují znalosti a dovednosti karatisty. Zároveň v tradičním pojetí slouží také pro určení hierarchie mezi karatisty.
  4. Jaké hierarchie? Každý karatista by měl umět dodržovat základy slušného chování, jak jej k tomu vedou rodiče a škola. Hierarchie karate napomáhá orientaci v tom, že například bílý pás by měl vědět že nositel černého pásu již cvičí řadu let a má něco za sebou a toto chovat v úctě. HPZ karate však usiluje o propojení tradičních hodnot karate a týmového ducha. Pravda je však taková, že vyšší technický stupeň, například fialový pás může (při splnění dalších náležitostí) vést část tréninku žlutých pásů.
  5. Co znamenají barvy pásů? Jednotlivé barvy mají svůj specifický význam a jejich výklad bývá na různých webech rozdílný. V kategorii zajímavosti naleznete jak definuje (po diskusích s autoritami ČSKe) barvu pásů HPZ karate. Obecně se jedná o symboliku stupňujícího poznání, zdokonalení a zlepšování, která je přiřazena přírodním jevům a jejich barvám. Pokud to mohu trochu odlehčit, aby nedošlo k nedorozumění, hnědý pás odráží stabilitu země - půdy:-).
  6. Kdy budu mít černý pás?  Toto je velmi individuální, navíc na každý technický stupeň existují pravidla, která definuje zkušební řád. Skutečně záleží na každém jedinci, jak se k cvičení karate postaví. Možná trochu napoví video, které je pro tento účel umístěno na stránkách HPZ karate v sekci Orientační program STV v HPZ karate.
  7. Kolik to stojí? HPZ karate navazuje na zesnulého učitele současného trenéra, který říkával:" Karate má být dostupné pro každého." Na tomto sportu nelze vydělávat, ale něco to určitě bude stát. Karate gi (kimono) školné, členská známka ČSKe a průkaz ČSKe, případně chrániče. První dvě hodiny si každý začátečník může vyzkoušet zdarma. První rok cvičení s veškerými nutnými investicemi by neměl přesáhnout významně 4.500 Kč.
  8. Co je to ČSKe? Český svaz karate. Oddíl HPZ karate je registrovaným oddílem pod ČSKe a PSKe (Pražský svaz karate), trenérem je 4. DAN, akreditovaný trenér licence B na FTVS (Fakulta tělesné výchovz a sportu). Toto by měla být garance jak kvality, tak zabezpečení.

 

There has been an error.

We apologize for any inconvenience, please return to the home page or use the search form below.